Skip to main content
Odszkodowanie Błąd medyczny

Zakażenie pacjenta koronawirusem, a odszkodowanie

Pacjent pod respiratorem ze zdiagnozowanym koronawirusem

Ostatnie wydarzenia spowodowane rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, nie pozostały bez wpływu na branżę ubezpieczeniową, w szczególności w zakresie medycznym. 

Zakażenie w szpitalu

Chociaż ostatnie tygodnie zdecydowanie zostały zdominowane informacjami o coraz to nowych osobach zgłaszających się do szpitali z podejrzeniem choroby COVID-19, mniej mówiło się o pacjentach, którzy znajdując się w szpitalach z powodu innych schorzeń, zostali zarażeni koronawirusem. Czy mają one podstawy do domagania się odszkodowania z powodu zakażenia chorobą podczas pobytu w placówce? 

Choroba COVID-19 pod względem prawnym nie różni się niczym od innych chorób zakaźnych, na które narażony jest każdy pacjent szpitala. Każdy pacjent, u którego doszło do zakażenia, ma możliwość skorzystania z przysługującego mu katalogu roszczeń, w tym zadośćuczynienie za wywołanie rozstroju zdrowia, czy poniesienie szkody majątkowej. Warunkiem odpowiedzialności lekarza lub placówki medycznej za zakażenie, jest spełnienie przesłanek takich jak:

  1. powstanie szkody,
  2. udowodnienie winy,
  3. związek przyczynowy pomiędzy przyczyną zakażenia, a jego skutkiem. 

Szkoda w przypadku zakażenia

Szkodą jest każde negatywne następstwo zakażenia chorobą. W przypadku choroby COVID-19 może to być na przykład trwałe zwłóknienie płuc spowodowane zapaleniem płuc wywołanym chorobą. Winą może być każde zaniedbanie lekarza lub placówki medycznej, które doprowadziło do zakażenia cię koronawirusem, np. brak stosowania jednorazowych rękawiczek ochronnych podczas badania, dopuszczenie przez placówkę do wpuszczenia osoby zarażonej COVID-19 na oddział, na którym leżałeś, a który nie był przeznaczony dla osób zakaźnie chorych. Pamiętaj, że jako winę traktuje się również zwykłe niedbalstwo. Na koniec zawsze musisz udowodnić, że choroba została przez ciebie nabyta podczas pobytu w szpitalu, a w dodatku z powodu zaniedbań lekarza lub placówki. 

Odszkodowanie

Czytając ten wpis zapewne zastanawiasz się, czy ubieganie się o odszkodowanie za zakażenie chorobą COVID-19, warte jest twoich nerwów i czasu. Otóż wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, której ocenę najlepiej zlecić prawnikowi. Jeżeli jednak od miesiąca przebywasz w szpitalu, w którym jedynie sporadycznie masz kontakt z osobami z zewnątrz, a na oddziale, na którym leżysz, choroba COVID-19 została zdiagnozowana wśród personelu lub pacjentów, to wręcz ciężko będzie wykazać, że do zakażenia doszło nie z winy lekarza lub placówki. 

Odszkodowania możesz domagać się zarówno od lekarza, jak i samej placówki – zależnie od zdarzenia, które doprowadziło do zakażenia. Odszkodowanie zostanie wypłacone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC przez ubezpieczyciela, który przejmuje na siebie ryzyko związane z zarażeniem powstałe w wyniku zaniedbania lekarza lub placówki. Pamiętaj – podstawą wystąpienia z roszczeniem jest rzetelna analiza konkretnego przypadku, która pozwoli oszacować szanse powodzenia sprawy. 

Udostępnij artykuł