Skip to main content

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu z powodu błędu medycznego?

Eksperci Ubez bezpłatnie przeanalizują Twoją sprawę!

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Zgody niezbędne do kontaktu

Administratorem danych osobowych uzyskanych przez wypełnienie i wysłanie tego formularza jest  MILENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Ubez"). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych osobowych klinkij TUTAJ.

Błąd medyczny - oznacza takie zachowanie lekarza względem pacjenta, które jest sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną posiadaną przez lekarza oraz ogólnie przyjętymi zasadami postępowania medycznego, a także zasadami powszechnie przyjętej ostrożności, którą lekarz powinien zachować. Oznacza to, że lekarz działa wbrew temu, jak działać powinien. Skutkiem popełnienia błędu medycznego przez lekarza jest szkoda wyrządzona bezpośrednio pacjentowi na jego zdrowiu.

Błąd medyczny może dotyczyć każdego etapu świadczenia usług medycznych: od diagnozy postawionej pacjentowi przez lekarza, poprzez zastosowane przez lekarza leczenie, po rehabilitację pacjenta.

Błędy medyczne podzielić można na cztery rodzaje

Błąd diagnostyczny

Błąd diagnostyczny

Sprawdź

Błąd techniczny

Błąd techniczny

Sprawdź

Błąd terapeutyczny

Błąd terapeutyczny

Sprawdź

Błąd organizacyjny

Błąd organizacyjny

Sprawdź

Stwierdzenie błędu medycznego wymaga wykazania istnienia związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zachowaniem lekarza, a pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Oznacza to, że powikłania w stanie zdrowia pacjenta muszą wynikać bezpośrednio z błędów popełnionych przez lekarza lub inny podmiot odpowiedzialny za rozstrój zdrowia pacjenta. Nie ma znaczenia, czy lekarz lub inny podmiot z premedytacją wyrządzili pacjentowi szkodę, czy zrobili to nieumyślnie. Jeżeli powinni wykonać swoje obowiązki w inny sposób niż wykonali, ponoszą odpowiedzialność za ich konsekwencje.

Pacjent, który w wyniku błędu medycznego doznał powikłań zdrowotnych, ma możliwość dochodzenia odszkodowania finansowego za wyrządzoną mu krzywdę. Odszkodowanie może zostać pokryte przez placówkę medyczną, w której doszło do popełnienia błędu medycznego (np. szpital lub przychodnia) bądź jej ubezpieczyciela. Oprócz odszkodowania, pacjent, u którego w wyniku popełnionego błędu medycznego pojawiły się schorzenia psychiczne, np. nerwica, może dochodzić dodatkowo zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę.

Zaplanuj dzisiaj bezpłatne konsultacje

Jeśli chcesz omówić swoją sprawę z doświadczonym i kompetentnym prawnikiem, skontaktuj się z naszą firmą. Ocenimy twoją sytuację za darmo i poinformujemy cię o Twoich opcjach.

Formularz kontaktowy