Skip to main content

Szkoda z NNW

ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to dobrowolne ubezpieczenie osobowe, które swoją ochroną obejmuje życie lub zdrowie.  Odszkodowania z ubezpieczenia NNW można domagać się wówczas, gdy wystąpią – ustalone w umowie ubezpieczenia NNW – zdarzenie, tj. nieszczęśliwy wypadek oraz określone skutki tego zdarzenia. Odszkodowanie wypłacane z tytułu ubezpieczenia NNW jest niezależne od innych odszkodowań, np. z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, czy wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że ustalenie prawa do świadczeń z innych ubezpieczeń nie wpływa na wysokość odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NNW.

Wysokość odszkodowania z ubezpieczenia NNW określa treść umowy ubezpieczenia NNW i zależna jest najczęściej od sumy ubezpieczenia i procentowego określenia uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Zaplanuj dzisiaj bezpłatne konsultacje

Jeśli chcesz omówić swoją sprawę z doświadczonym i kompetentnym prawnikiem, skontaktuj się z naszą firmą. Ocenimy twoją sytuację za darmo i poinformujemy cię o Twoich opcjach.

Formularz kontaktowy